Методика обчислення штрафу за незаконне полювання

Міністерство природних ресурсів і екології Російської Федерації

НАКАЗ
від 8 грудня 2011 N 948

Відповідно до "статтею 58" Закону від 24 липня 2009 р N 209-ФЗ "Про полювання і про збереження мисливських ресурсів та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації" (Відомості Верховної Ради України, 2009 N 30, ст . 3735- N 52, ст. 6441, ст. 6450- 2010 N 23, ст. 2793- 2011, N 1, ст. 10 N 25, ст. 3530- N 27, ст. 3880- N 30, ст . 4590), "статтею 78" закону від 10 січня 2002 N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища" (Відомості Верховної Ради України, 2002 N 2, ст. 133- 2004, N 35, ст. 3607- 2005, N 1, ст. 25- N 19, ст. 1752- 2006, N 1, ст. 10 N 52, ст. 5498- 2007, N 7, ст. 834- N 27, ст. 3213- 2008, N 26, ст. 3012- N 29, ст. 3418- N 30, ст. 3616- 2009 N 1, ст. 17- N 11, ст. 1261- N 52, ст. 6450- 2011, N 1, ст. 54-N 29, ст. 4281- N 30, ст. 4590, ст. 4591), "статтею 56" закону від 24 квітня 1995 N 52-ФЗ "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Російської Федерації, 1995, N 17, ст. 1462 2003 N 46, ст. 4444- 2004, N 45, ст. 4377- 2005, N 1, ст. 25- 2006, N 1, ст. 10 N 52, ст. 5498- 2007, N 1, ст. 21- N 17, ст. 1933- N 50, ст. 6246- 2008, N 30, ст. 3616- N 49, ст. 5748- 2009, N 1, ст. 17- N 11, ст. 1261- N 30, ст. 3735- 2011, N 1, ст. 32 N 30, ст. 4590) і "пунктом 5.2.44" Положення про Міністерство природних ресурсів і екології Російської Федерації, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 29 травня 2008 р N 404 (Відомості Верховної Ради України, 2008, N 22, ст. 2581- N 42, ст. 4825- N 46, ст. 5337- 2009 N 3, ст. 378- N 6, ст. 738- N 33, ст. 4088- N 49, ст. 5976- 2010 N 5, ст. 538- N 10, ст. 1094- N 14, ст. 1656- N 26, ст. 3350- N 31, ст. 4251, ст. 4268- N 38, ст. 4835- 2011, N 6, ст. 888- N 14 , ст. 1935- N 36, ст. 5149), наказую:
Затвердити "Методику" обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів.

міністр Ю.П.Трутнев

***

I. Загальні положення

1. Методика обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів (далі - Методика), розроблена відповідно до статті 58 Федерального закону від 24 липня 2009 р N 209-ФЗ "Про полювання і про збереження мисливських ресурсів та про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації "(Відомості Верховної Ради України, 2009 N 30, ст. 3735, ст. 6441, N 52, ст. 6450- 2010 N 23, ст. 2793- 2011, N 1, ст. 10 N 25, ст. 3530- N 27, ст. 3880- N 30, ст. 4590) (далі - Федеральний закон від 24 липня 2009 р N 209-ФЗ), статтею 78 Федерального закону від 10 січня 2002 N 7-ФЗ " про охорону навколишнього щей середовища "(Відомості Верховної Ради України, 2002 N 2, ст. 133- 2004, N 35, ст. 3607- 2005, N 1, ст. 25- N 19, ст. 1752- 2006, N 1, ст. 10 N 52, ст. 5498- 2007, N 7, ст. 834- 2007, N 27, ст. 3213- 2008, N 26, ст. 3012- N 29, ст. 3418- N 30, ст. 3616- 2009 N 1, ст. 17- N 11, ст. 1261- N 52, ст. 6450- 2011, N 1, ст. 54-N 29, ст. 4281- N 30, ст. 4590, ст. 4591) , статтею 56 Федерального закону від 24 квітня 1995 N 52-ФЗ "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 17, ст. 1462- 2003, N 46, ст. 4444- 2004, N 45, ст. 4377- 2005, N 1, ст. 25- 2006, N 1, ст. 10 N 52, ст. 5498- 2007, N 1, ст. 21- N 17, ст. 1933- N 50, ст. 6246- 2008, N 30- ст. 3616- N 49, ст. 5748- 2009, N 1, ст. 17- N 11, ст. 1261- N 30, ст. 3735- 2011, N 1, ст. 32 N 30, ст. 4590) і призначена для обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів внаслідок порушення законодавства Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища і законодавства Російської Федерації в області полювання і збереження мисливських ресурсів.
2. Ця Методика застосовується для обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів внаслідок:
а) прямого знищення конкретного виду мисливських ресурсів, їх незаконного добування (вилову, відстрілу), знищення мисливських ресурсів з необережності;
б) порушення або знищення середовища проживання мисливських ресурсів, якщо в результаті такого порушення мисливські ресурси назавжди (або тимчасово) покинули територію проживання, що спричинило їх загибель, скорочення чисельності на цій території, зниження продуктивності їх популяцій, а також репродуктивної функції окремих особин;
в) локального руйнування (знищення) жилих або регулярно використовуваних мисливськими ресурсами в життєдіяльності і для відтворення (розмноження) нір, дупел дерев, струмів.

II. Обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів

3. Обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів, включає в себе:
а) розрахунок шкоди внаслідок прямого знищення конкретного виду мисливських ресурсів, їх незаконного добування (вилову, відстрілу), знищення мисливських ресурсів з необережності;
б) розрахунок шкоди при порушенні або знищення середовища проживання мисливських ресурсів, якщо в результаті такого порушення мисливські ресурси назавжди (або тимчасово) покинули територію проживання, що спричинило їх загибель, скорочення чисельності на цій території, зниження продуктивності їх популяцій, а також репродуктивної функції окремих особин (далі - розрахунок шкоди при порушенні або знищення середовища проживання мисливських ресурсів);
в) розрахунок шкоди внаслідок локального руйнування (знищення) жилих або регулярно використовуваних мисливськими ресурсами в життєдіяльності і для відтворення (розмноження) нір, дупел дерев, струмів.

4. Розмір шкоди внаслідок прямого знищення конкретного виду мисливських ресурсів, їх незаконного добування (вилову, відстрілу), знищення з необережності обчислюється як твір такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної даним видом мисливських ресурсів, згідно з Додатком 1 до Методики, перерахункових коефіцієнта, зазначеного в додатку 2 до Методики, і кількості знищених особин мисливських ресурсів даного виду за формулою N 1:

У = Т x До x N,

де:
У - розмір шкоди, заподіяної внаслідок прямого знищення конкретного виду мисливських ресурсів, їх незаконного добування (вилову, відстрілу), знищення з необережності, руб .;
Т - такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів, руб .;
К - перерахункових коефіцієнт;
N - кількість особин знищених мисливських ресурсів.
Розмір сумарного шкоди внаслідок прямого знищення кількох видів мисливських ресурсів, їх незаконного добування (вилову, відстрілу), знищення мисливських ресурсів з необережності обчислюється як сума шкоди по відношенню до всіх особин кожного виду мисливських ресурсів.

5. При розрахунку розміру шкоди при порушенні або знищення середовища проживання мисливських ресурсів враховуються такі параметри:
а) територія, у межах якої завдано шкоди мисливським ресурсів внаслідок порушення або знищення середовища їх проживання (далі - територія впливу). Територія дії підрозділяється на: територію незворотною трансформації, територію сильного впливу, територію середнього впливу, територію слабкого впливу lt; * gt ;;
-------------------------------;
lt; * gt; Територія незворотною трансформації характеризується зниженням чисельності і річний продуктивності мисливських ресурсів від 75 до 100% - територія сильного впливу - зниженням чисельності і річний продуктивності мисливських ресурсів від 50 до 74,9% - територія середнього впливу - зниженням чисельності і річний продуктивності мисливських ресурсів від 25 до 49,9% - територія слабкого впливу - зниженням чисельності і річний продуктивності мисливських ресурсів від 0 до 24,9%.

б) чисельність або щільність (показник щільності) мисливських ресурсів на території впливу, визначаються на підставі даних державного моніторингу мисливських ресурсів і середовища їх проживання (у разі, якщо вплив на середовище проживання мисливських ресурсів надано раніше, ніж були надані дані державного моніторингу мисливських ресурсів і середовища їх проживання, використовуються дані державного моніторингу на суміжній території з подібними ландшафтними та фізико-географічним характеристиками);
в) допустимий обсяг видобутку кожного виду мисливських ресурсів - визначається відповідно до нормативів допустимого вилучення мисливських ресурсів lt; * gt; і нормами в області полювання і збереження мисливських ресурсів, затвердженими органом державної влади суб`єкта Російської Федерації, уповноваженим в області полювання і збереження мисливських ресурсів відповідно до статті 34 Федерального закону від 24 липня 2009 р N 209-ФЗ;
-------------------------------;
lt; * gt; Наказ Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації від 30 квітня 2010 р N 138 "Про затвердження нормативів допустимого вилучення мисливських ресурсів і нормативів чисельності мисливських ресурсів в мисливських угіддях" (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 18 червня 2010 р реєстраційний N 17603), зі змінами, внесеними наказом Міністерства природних ресурсів і екології Російської Федерації від 20 грудня 2010 р N 554 (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 8 лютого 2011 року, реєстраційний N тисяча дев`ятсот сімдесят чотири 0).

г) період, протягом якого завдається шкода мисливським ресурсів внаслідок порушення або знищення середовища їх проживання (далі - період впливу).

6. Розмір шкоди при порушенні або знищення середовища проживання мисливських ресурсів щодо одного виду мисливських ресурсів на території впливу (сумарний шкоду, заподіяну одного виду мисливських ресурсів від господарської та іншої діяльності на території впливу) обчислюється як сума шкоди одному виду мисливських ресурсів по кожній території впливу (територія незворотною трансформації, територія сильного впливу, територія середнього впливу і територія слабкого впливу) за формулою N 2:

розрахунок штрафів за браконьєрство,

де:

розрахунок штрафів за браконьєрство - сумарний шкоду, заподіяну одного виду мисливських ресурсів від господарської та іншої діяльності на території впливу, руб .;

розрахунок штрафів за браконьєрство - шкода, завдана одній увазі мисливських ресурсів на території незворотною трансформації, руб.,

розрахунок штрафів за браконьєрство

Відео: Кримінальна відповідальність за незаконне полювання! суворі Росія

розрахунок штрафів за браконьєрство - шкода, завдана одній увазі мисливських ресурсів на території сильного впливу, руб.,

розрахунок штрафів за браконьєрство

розрахунок штрафів за браконьєрство - шкода, завдана одній увазі мисливських ресурсів на території середнього впливу, руб., розрахунок штрафів за браконьєрство;

розрахунок штрафів за браконьєрство - шкода, завдана одній увазі мисливських ресурсів на території слабкого впливу, крб.-,

розрахунок штрафів за браконьєрство

розрахунок штрафів за браконьєрство- фактична чисельність мисливських ресурсів даного виду, що мешкають (мешкали, у випадках коли не проводився розрахунок шкоди від запланованій господарської та іншої діяльності, що представляє екологічну небезпеку) на відповідній території впливу, особин;


розрахунок штрафів за браконьєрство- норматив допустимого вилучення мисливських ресурсів, у відсотках;

Т - такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів, руб .;
t - період впливу, років lt; * gt ;;
-------------------------------;
lt; * gt; При безстроковому періоді впливу застосовується період дії тривалістю 30 років.

0,75 - перерахункових коефіцієнт для території сильного впливу;
0,5 - перерахункових коефіцієнт для території середнього впливу;
0,25 - перерахункових коефіцієнт для території слабкого впливу.

7. У разі нанесення шкоди мисливським ресурсів при порушенні або знищення середовища їх проживання в межах державних природних заповідників, національних парків, природних парків і державних природних заказників при розрахунку розміру шкоди застосовується перерахункових коефіцієнт рівний 5, зазначений в Додатку 2 до Методики. У разі часткового потрапляння території впливу в межі державних природних заповідників, національних парків, природних парків і державних природних заказників зазначений коефіцієнт застосовується лише при розрахунку суми шкоди мисливським ресурсів, які виникли в наслідок порушення або знищення середовища проживання лише на тій території впливу, яка, за результатами польових і камеральних робіт, виявилася в межах зазначених особливо охоронюваних природних територій.

8. Розмір сумарного шкоди мисливським ресурсів при порушенні або знищення середовища проживання мисливських ресурсів обчислюється як сума шкоди по відношенню до всіх видів мисливських ресурсів, які мешкають (мешкали) на території впливу, за формулою N 3:

Відео: Нові штрафи за порушення правил полювання

розрахунок штрафів за браконьєрство,

де: розрахунок штрафів за браконьєрство - сумарної шкоди при порушенні або знищення середовища проживання мисливських ресурсів;

розрахунок штрафів за браконьєрство, розрахунок штрафів за браконьєрство, розрахунок штрафів за браконьєрство.... - сумарної шкоди при порушенні або знищення середовища проживання 1-го, 2-го, n-го виду мисливського ресурсу.

9. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок локального руйнування (знищення) жилих або регулярно використовуваних мисливськими ресурсами в життєдіяльності і для відтворення (розмноження) нір, дупел дерев, струмів, обчислюється як добуток кількості мисливських ресурсів конкретного виду, регулярно використовували в життєдіяльності і для відтворення ( розмноження) зруйновані (знищені) нори, дупла дерев, струму, такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів, згідно з Додатком 1 до Методики та ересчетного коефіцієнта, зазначеного в Додатку 2 до Методики, за формулою N 4:

розрахунок штрафів за браконьєрство

У - розмір шкоди, заподіяний внаслідок локального руйнування (знищення) жилих або регулярно використовуваних мисливськими ресурсами в життєдіяльності і для відтворення (розмноження) нір, дупел дерев, струмів, руб .;
розрахунок штрафів за браконьєрство- кількість мисливських ресурсів конкретного виду, які регулярно використовують в життєдіяльності і для відтворення (розмноження) зруйновані (знищені) нори, дупла дерев, струму, особин;
Т - такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів, руб .;
К - перерахункових коефіцієнт.

10. У додатку 3 до Методики наведено приклади обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів.

***

Додаток 1 до Методики обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів

п / пВиди мисливських ресурсівТакса (рублів за 1 особину)
1.Лось, сибірський гірський козел, вівцебик40000
2.Кабан, дикий північний олень, кабарга15000
3.Благородний олень35000
4.Плямистий олень, лань, тури, сайгак30000
5.Козулі, муфлон, сарна20000
6.сніжний баран50000
7.Гібрид зубра з бізоном, худобою90000
8.ведмеді30000
9.борсук6000
10.Бабаки, бобри, куниці, харза3000
11.Соболь, видра5000
12.Росомаха15000
13.рись20000
14. Вовк, лисиця, шакал, єнот-полоскун, єнотовидний собака, ондатра 100
15.Песець, корсак, дикі кішки, норки, тхори, колонок, зайці, дикий кролик 500
16.Горностай, солонгой, ласка200
17.білки250
18.Кроти, водяна полівка, хом`яки, бурундуки, летяга, ховрахи50
19.глухарі3000
20. Тетерів, фазани, улари, саджа1000
21.Гуси, казарки500
22.Качки, рябчик, куріпки, кеклик, голуби, лиска, вальдшнеп300
23.Перепели, пастушок, звичайний погониші, деркач, камишніца, чайка, тулес, Хрустан, камнешарка, турухтан, травник, Улити, мородунка, веретенники, кроншнепи, бекаси, дупеля, гаршнеп, горлиці100

***

Додаток 2 до Методики обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів

N п / пОбставини, які призвели до заподіяння шкоди мисливським ресурсівЗначення коефіцієнта "К"
1Умисне знищення мисливських ресурсів, в тому числі:
1.1Незаконне полювання (за винятком незаконного полювання на особливо охоронюваних природних територіях)3
1.2Незаконне полювання на території державних природних заповідників, національних парків, ріродних парків і державних природних заказників5
N п / пДії (бездіяльність), внаслідок яких відбулося знищення (загибель) мисливських ресурсів навмисне чи через недбальство при здійсненні господарської діяльності (без проведення попереднього розрахунку шкоди запланованій господарської та іншої діяльності, що представляє екологічну небезпеку)3
2Знищення мисливських ресурсів з необережності (крім випадків здійснення полювання)1
3Знищення мисливських ресурсів, занесених в червоні книги суб`єктів Російської Федерації5
4Локальне руйнування (знищення) жилих або регулярно використовуваних мисливськими ресурсами в життєдіяльності і для відтворення (розмноження) нір, дупел дерев, струмів5

***

Додаток 3 до Методики обчислення розміру шкоди, заподіяної мисливським ресурсів

Приклад 1.
Незаконне полювання (за винятком незаконного полювання на особливо охоронюваних природних територіях).
Фізична особа, перебуваючи в загальнодоступних мисливських угіддях, вчинила відстріл лося, не маючи дозволу на видобуток цього виду мисливського ресурсу. При цьому:
Т = 40000 руб.,
К = 3,
N = 1
Обчислення розміру шкоди мисливським ресурсів здійснюється за формулою N 1:
У = 40000 x 3 x 1 = 120000 руб.

Приклад 2.
Незаконне полювання на території державних природних заповідників, національних парків, природних парків і державних природних заказників.
Фізична особа, перебуваючи на території державного природного зоологічного заказника, відловила за допомогою задушливих петель дві особини кабарги. При цьому:
Т = 15000 руб.,
К = 5,
N = 2
Обчислення розміру шкоди мисливським ресурсів здійснюється за формулою N 1:
У = 15000 x 5 x 2 = 150000 руб.

Приклад 3.
Дії (бездіяльність), внаслідок яких відбулося знищення (загибель) мисливських ресурсів навмисне чи через недбальство при здійсненні господарської діяльності (без проведення попереднього розрахунку шкоди запланованій господарської та іншої діяльності, що представляє екологічну небезпеку).
При проведенні товариством з обмеженою відповідальністю робіт з ремонту підземного газопроводу загинула сибірська косуля, потрапила в викопаний і нічим не обгороджений котлован на території ремонтних робіт. При цьому:
Т = 20000 руб.,
К = 3,
N = 1
Обчислення розміру шкоди мисливським ресурсів здійснюється за формулою N 1:
У = 20000 x 3 x 1 = 60000 руб.

Приклад 4.
Знищення мисливських ресурсів з необережності (крім випадків здійснення полювання).
Фізична особа, керуючи належним йому транспортним засобом, збило плямистого оленя, який переходив автомобільну дорогу. Дорожньо-транспортна пригода сталася в нічний час в умовах поганої видимості. Наміру фізичної особи в знищенні плямистого оленя не було, тобто тварина загинула через необережність. При цьому:
Т = 30000 руб.,
К = 1,
N = 1
Обчислення розміру шкоди мисливським ресурсів здійснюється за формулою N 1:
У = 30000 x 1 x 1 = 30000 руб.

Приклад 5.
Знищення мисливських ресурсів, занесених в червоні книги суб`єктів Російської Федерації.
Фізична особа, перебуваючи на території загальнодоступних мисливських угідь Ярославської області, видобуло рись. Даний вид мисливського ресурсу занесений в червону книгу Ярославської області. При цьому:
Т = 20000 руб.,
К = 5,
N = 1
Обчислення розміру шкоди мисливським ресурсів здійснюється за формулою N 1:
У = 20000 x 5 x 1 = 100000 руб.

Приклад 6.
Порушення або знищення середовища проживання мисливських ресурсів, якщо в результаті такого порушення мисливські ресурси назавжди (або тимчасово) покинули територію проживання, що спричинило їх загибель, скорочення чисельності на цій території, зниження продуктивності їх популяцій, а також репродуктивної функції окремих особин.
При прокладанні гілки магістрального газопроводу федерального значення в безстрокове користування (тобто період дії приймається рівним 30 років) для будівельних робіт і зведення елементів інфраструктури (територія незворотною трансформації) була вилучена лісова територія, яка є місцем існування мисливських ресурсів. Розмір вилученої території склав: в ширину - 0,2 км, в довжину - 43 км, тобто 860 га. Крім того встановлено, що при проведенні робіт (через шум працюючої техніки) необхідно виділення територій впливу.

Території впливу були виділені в результаті проведення дослідницьких робіт (територія незворотною трансформації, територія сильного впливу, територія середнього впливу і територія слабкого впливу), а в ході камеральних робіт була визначена площа кожної з територій впливу, яка склала 1720 га.

Для визначення видового складу мисливських ресурсів і їх чисельності на території незворотною трансформації та прилеглих територіях (територія сильного впливу, територія середнього впливу і територія слабкого впливу) були проведені облікові роботи. При цьому була встановлена щільність мисливських ресурсів на території впливу, а потім розрахована їх чисельність на кожній території впливу. В результаті облікових робіт щільність лося визначена 6 особин на 1000 га, а чисельність виду склала:

  • на території незворотною трансформації - 5,16 особин;
  • на території сильного впливу - 10,32 особин;
  • на території середнього впливу - 10,32 особин;
  • на території слабкого впливу - 10,32 особин.

Норматив допустимого вилучення посвідки на даній території в поточному році склав 8%. Розмір такси для обчислення розміру шкоди для даного виду становить 40000 руб.

Шкода, заподіяна лосю на території незворотною трансформації, розраховується за формулою:
розрахунок штрафів за браконьєрство.

розрахунок штрафів за браконьєрство руб.

Шкода, заподіяна лосю на території сильного впливу, розраховується за формулою:

розрахунок штрафів за браконьєрство.

розрахунок штрафів за браконьєрство руб.

Шкода, заподіяна лосю на території середнього впливу, розраховується за формулою:
розрахунок штрафів за браконьєрство

розрахунок штрафів за браконьєрстворуб.

Шкода, заподіяна лосю на території слабкого впливу, розраховується за формулою:

Відео: Тоніровка.Штраф.Предпісаніе 2017

розрахунок штрафів за браконьєрство

розрахунок штрафів за браконьєрство

Відео: Штраф за тонування автомобіля буде збільшений

руб.

Сумарна шкода від порушення середовища проживання одного виду мисливського ресурсу (лося) визначається як сума шкоди на всіх територіях впливу і обчислюється за формулою:

розрахунок штрафів за браконьєрство

розрахунок штрафів за браконьєрство

руб.

Аналогічні розрахунки виконуються для всіх видів мисливських ресурсів, що мешкали (мешкають) на території впливу.

Сумарна шкода від порушення середовища проживання мисливських ресурсів обчислюється як сума шкоди за всіма видами мисливських ресурсів, які мешкають на території впливу, і розраховується за формулою N 3.

Приклад 7.
Локальне руйнування (знищення) жилих або регулярно використовуваних мисливськими ресурсами в життєдіяльності і для відтворення (розмноження) нір, дупел дерев, струмів.

При прорубанні трансекти будівельною організацією для будівництва асфальтової автодороги піддався вирубці глухариний струм, розташований на території мисливського господарства. Облік чисельності токующих глухарів на території даного струму проводився в поточному році. Матеріали облікових робіт були належним чином оформлені і подані у вигляді звітної документації в уповноважений орган державної влади суб`єкта Російської Федерації. За даними обліку на території даного струму в поточному році токувати 8 самців глухаря. З огляду на, що статеве співвідношення особин в популяції глухаря близько 1: 1, на території даного струму брало участь в розмноженні 16 особин глухаря. При цьому:
розрахунок штрафів за браконьєрство = 16 особин,
Т = 3000 руб.,
К = 5
Обчислення розміру шкоди мисливським ресурсів здійснюється за формулою N 4:
У = 16 x 3000 x 5 = 240000 руб.

Приклад 8.
Локальне руйнування (знищення) жилих або регулярно використовуваних мисливськими ресурсами в життєдіяльності і для відтворення (розмноження) нір, дупел дерев, струмів.

Фізична особа, перебуваючи на території закріпленого мисливського угіддя, зруйнувало (розкопав і залишив поза закопаним) борсукове поселення в цілях видобутку борсука, дозвіл на видобуток якого у нього було. Шкода, проте, було завдано. За даними матеріалів обліку чисельності борсука в мисливському угідді в даному борсукових поселенні мешкало 5 особин борсука. При цьому:
розрахунок штрафів за браконьєрстворозрахунок штрафів за браконьєрство = 5 особин,
Т = 6000 руб.,
К = 5
Обчислення розміру шкоди мисливським ресурсів здійснюється за формулою N 4:
У = 5 x 6000 x 5 = 150000 руб.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Поділися в соц мережах:
—хоже